Musikk i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens musikkordning. Hovedoppdraget er å gi kvalitetsmusikk til alle grunnskoleelevene i fylket. I samarbeid med Rikskonsertene sørger vi for at over 18 000 barn og unge får to musikkopplevelser i snitt årlig.

Quintus er et  energisk band som startet som en tradisjonell messingkvintett og spilte musikk fra det klassiske repertoaret. Siden den gang er trommesett blitt lagt til og bandet spiller nå egenarrangert/komponert rytmisk musikk, først og fremst basert på folkemusikk fra inn - og utland. Musikalsk oppfinnsomhet er Quintus sitt særpreg, og bandet kjennetegnes gjennom gleden og entusiasmen de kommuniserer til sitt publikum. Quintus er hele veien på søken etter å utvide sin musikalske horisont. Gjennom samarbeid med ulike artister, som representerer ulike musikkstiler, fortsetter Quintus å utvikle nye og spennende kunstneriske konsepter.
For mer info: www.quintus.no

 Olav Kallhovd kommer fra Arendal og er utdannet ved universitetet i Trondheim og Oslo.
Han har vært ansatt som distriktsmusiker i Nord-Trøndelag siden 1993. Som komponist har han bl.a. hatt bestillingsverk for Soddjazz (1997) og Rikskonsertene (1998 og 2002), og skrevet teater og ballettmusikk.
Kallhovd spiller i flere ensembler hvor hovedvekten av reportoiret ligger innen jazz og improvisasjonsrelatert musikk Han har de siste 10 årene samarbeidet med ledende norske og utenlandske musikere og turnert for Rikskonsertene.
Han underviser også i piano og komposisjon/improvisasjon. Kallhovd er bosatt i Inderøy og har vært en sentral person i jazzmiljøet i Nord-Trøndelag og har vært leder for Inderøy Jazzforum og Soddjazzfestivalen.

Sissel Vera Pettersen er utdannet ved Jazzlinja på Musikkonservatoriet i Trondheim, og tok diplom på Rytmisk Konservatorium i København i 2002. Hun har siden jobbet som frilans saksofonist, vokalist og komponist med base i
København, og har turnert og spilt konserter i store deler av Europa, samt  i USA, India, Sør-Afrika, Mali og Senegal.
Sissel har utgitt flere CD-er og arbeider bl.a. med Trondheim Jazzorkester, Trondheim Voices, LIFT, Nikolaj Hess og Bo Stief.
Sissel komponerer også musikk for teater, film og performance, og arbeider med billedkunst.
For mer info: www.sisselvera.com
Gro Merete Hjertvik er
Pianist og kommer fra Levanger. Hun har vært ansatt i Musikk i Nord-Trøndelag siden 1994 og er en rutinert pianist som er mye brukt som akkompagnatør, solist og kammermusiker. Hun har turnert med flere Rikskonsert produksjoner både i barnehage og barne -og ungdomsskole.
Utdannelsen har hun fra Trøndelag musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Hun har samarbeidet med flere profilerte musikere i fylket som Maria Statin, Ola Fjellvikås m.fl. Hun er også en ettertraktet pedagog i kulturskole og videregåendeskole.